Public Administration and Management Department

Төрийн захиргаа удирдлагын газар

PDFPrintE-mail

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

   Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн хоёрдугаар зорилтын хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын манлайлалыг хангах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хууль эрх зүй болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах үндсэн үүрэг хүлээж, төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, энэ салбарт бусад орнуудтай хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээрийг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх, олон улсын байгууллага, гадаад орноос хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийт нэгтгэн зохицуулах, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилган хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, сайд болон аппаратад шийдвэр боловсруулан гаргахад эрх зүйн болон дотоод дэмжлэг үзүүлэхчиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн чиг үүрэгт хуулийн нэгж, гадаад хамтын ажиллагааны нэгж ажиллана.

                               Г.НАРАНГЭРЭЛ
Газрын дарга
Утас: 261844
Цахим шуудан: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
Т.Энхсайхан Хүн амын хөгжлийн бодлогын зөвлөх 266461 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Хүний нөөцийн сургалтын асуудал харицсан мэргэжилтэн бөгөөд Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах 261973 
Д.Цэцэгээ Сайдын туслах 261598   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ЗАХИРГААНЫ ТАСАГ

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
Э.Энхзаяа Тасгийн дарга 262021 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Б.Сэргэлэн  Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлан, төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 264624 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Ж.Амаржингуа Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн асуудал хариуцсан хүний нөөцийн мэргэжилтэн  262021 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
М.Цацрал Хүний нөөцийн чадавхи хариуцсан мэргэжилтэн 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Б.Оюунбилэг Бичиг хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 261553 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Д.Байгалмаа Архив, мэдээллийн цахим сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 261553  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
П.Мөнхчимэг Өргөдөл, гомдлын барагдуулалт, 11-11 төвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261553 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
О.Номин-Эрдэнэ Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан 263315 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
О.Цэлмэг Нийтлэг үйлилгээний ажилтан

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ХУУЛИЙН ТАСАГ

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
Тасгийн дарга  260553 
Б.Бямбасүрэн Нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан хуулийн мэргэжилтэн

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Э.Ундраа                        Хүн амын асуудал хариуцсан хуулийн мэргэжилтэн

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
Ц.Болормаа Хэлтсийн дарга 262869

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Б.Нямсувд НҮБ, Олон талт гэрээ эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 266324 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Б.Энхчимэг Хөгжлийн байгууллагууд болон Азийн орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Л.Онон НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагын хамтын ажиллагаа хариуцсан
мэргэжилтэн

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

М.Оюун-Эрдэнэ Хоёр талт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it