Public Administration and Management Department

Төрийн захиргаа удирдлагын газар

PDFPrintE-mail

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

   Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн хоёрдугаар зорилтын хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын манлайлалыг хангах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хууль эрх зүй болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах үндсэн үүрэг хүлээж, төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, энэ салбарт бусад орнуудтай хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээрийг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх, олон улсын байгууллага, гадаад орноос хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийт нэгтгэн зохицуулах, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилган хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, сайд болон аппаратад шийдвэр боловсруулан гаргахад эрх зүйн болон дотоод дэмжлэг үзүүлэхчиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн чиг үүрэгт хуулийн нэгж, гадаад хамтын ажиллагааны нэгж ажиллана.

                               Э.ЭНХЗАЯА
Газрын дарга
Утас: 62263388
Цахим шуудан: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
Д.Цэцэгээ Сайдын зөвлөлийн хуралдаан хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд Сайдын туслах 261598   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Б.Урьхантамир Хүний нөөцийн сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах 62263390 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ЗАХИРГААНЫ ТАСАГ

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
Б.Сэргэлэн  Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлан, төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 262686 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Ж.Амаржингуа Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн асуудал хариуцсан хүний нөөцийн мэргэжилтэн  267635 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
М.Цацрал Хүний нөөцийн чадавхи хариуцсан мэргэжилтэн 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Б.Оюунбилэг Бичиг хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 261553 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ж.Агиймаа Өргөдөл, гомдлын барагдуулалт, 11-11 төвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Д.Байгалмаа Архив, мэдээллийн цахим сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

262686

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Д.Энхболд Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
О.Номин-Эрдэнэ Хэвлэлийн ажилтан /гэрээт/ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
О.Цэлмэг Нийтлэг үйлилгээний ажилтан

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ХУУЛИЙН ТАСАГ

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
Э.Ундраа Тасгийн дарга  260553  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ц.Алтантуул Хүн амын асуудал хариуцсан хуулийн мэргэжилтэн

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан хуулийн мэргэжилтэн

 

 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
Ц.Болормаа Хэлтсийн дарга 66263384

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Б.Нямсувд НҮБ-ын олон талт гэрээ, Конвенци ба 2 талт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 266241

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Б.Энхчимэг Хөгжлийн байгууллагууд болон Азийн орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Э.Хатантуул Европын орнууд, Хөгжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд, олон улсын ТББ-уудын хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн