Public Administration and Management Department

Төрийн захиргаа удирдлагын газар

PDFPrintE-mail

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

   Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн хоёрдугаар зорилтын хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын манлайлалыг хангах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хууль эрх зүй болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах үндсэн үүрэг хүлээж, төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, энэ салбарт бусад орнуудтай хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээрийг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх, олон улсын байгууллага, гадаад орноос хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийт нэгтгэн зохицуулах, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилган хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, сайд болон аппаратад шийдвэр боловсруулан гаргахад эрх зүйн болон дотоод дэмжлэг үзүүлэхчиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн чиг үүрэгт хуулийн нэгж, гадаад хамтын ажиллагааны нэгж ажиллана.

                               Г.НАРАНГЭРЭЛ
Газрын дарга
Утас: 261844
Цахим шуудан: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
1 Д.Даштамир Хүн амын хөгжлийн бодлогын зөвлөх 266461 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 Н.Анар Дэд сайдын туслах, ХБИ-ийн эрхийн хамгаалал, бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 261927 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 Б.Энхсайхан  ТНБД-ын туслах бөгөөд Нийгмийн ажилтны арга зүй, үйлчилгээний хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 261973  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4 Сайдын туслах 261598

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
1 Э.Энхзаяа Хэлтсийн дарга 262021 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 Б.Сэргэлэн  Тайлан, төлөвлөгөө хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн            264624 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
3 Ж.Амаржингуа Захиргаа, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 262021 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5 Б.Оюунбилэг Бичиг хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 261553 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6 Д.Байгалмаа Архив, мэдээллийн цахим сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 261553  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7 Э.Ууганцэцэг Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн 261553 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
8 С.Батнаран Аж ахуй, нийтлэг үйлчилгээ хариуцсан ажилтан 264624 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
 1 Д.Нарантуяа Хэлтсийн дарга 260553  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 2 Э.Ариуннаран Нийгмийн даатгал, салбарын тушаал, шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 3 Д.Сүх-Очир Сайд, төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт , Авилгатай тэмцэх  үйл ажиллагаа, Засгийн газрын  хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Хууль сурталчилах алба
 4 Б.Ундармаа Албаны дарга 263315 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 5 О.Номинэрдэнэ Сонин, сэтгүүл, сайтын мэдээлэл сурталчилгаа хариуцсан ажилтан This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 6 С.Ундрал Найруулагч,  зураглаач 

 

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
 1 Ц.Болормаа Хэлтсийн дарга 262869 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 2 Б.Бадамсүрэн НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллага, олон талт хамтын ажиллагааны хүрээний төсөл, хөтөлбөрийн зохицуулалт болон Европын орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 266324 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 3 Б.Ууганбилэг НҮБ, Олон талт хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 4 Б.Энхчимэг НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага болон хоёр талын төсөл хөтөлбөрийн зохицуулалт, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it