Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар

Print

Танилцуулга - Ерөнхий

   Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, дотоодын хяналт, шалгалт, аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, салбарын статистик мэдээг гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах үндсэн үүрэгтэй.

                                                Э.ОДБАЯР
Газрын дарга
Утас: 261853
Цахим шуудан: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
Н.Баярмаа Салбарын бодлогын дүн шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 262691  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Б.Бат-Очир Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил, хамгааллын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
М.Билгүүн Нийгмийн даатгалын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн  261927

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Б.Алтансоёмбо Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн  260200

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ц.Сүхбаатар     Мэдээллийн технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн   263142 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Б.Хос-Эрдэнэ Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Дотоод аудитын алба
Ж.Баясгалан Салбарын дотоод аудитын хариуцсан тасгийн дарга
262021
260200
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Г.Зургаанжин Дотоод аудитын ахлах мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it