Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны албан хаагчид нь тус яамны зорилго, үйл ажиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тухайн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргээ биелүүлэхдээ баримтлах ёс зүйн хэмжээг хэвшүүлэхэд дүрмийн зорилго оршино.
Дэлгэрэнгүй

(JICA) ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БИЧИЛ ТӨСЛҮҮД ШАЛГАРУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Print

News - New!

Monday, 18 April 2016 15:41

JICA байгууллагаас БСШУЯ болон ХАХНХЯ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд бичил төслүүд шалгаруулж эхэллээ.

Бичил төслийн зорилго нь: Хүүхдийн боловсролын тусгай хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын янз бүрийн арга хэлбэрийн үр өгөөжийг судлах, үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх боломжтой загвар боловсруулах явдал юм. Бичил төслийн өргөдлийг 2016 оны 04 сарын 25-ныг хүртэл хүлээн авах бөгөөд дэлгэрэнгүйг тавигдах шаардлагаас харна уу.

Read more...

 

УДИРДАХ ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Print

ТА-ны зөвлөл - Ажлын байрны зар

Tuesday, 12 April 2016 14:46

УДИРДАХ ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

 
Нэг. Нийтлэг зүйл

1.Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3, “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 10-д заасныг үндэслэн дараах удирдах албан тушаалтны ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Read more...

   

ХАХНХ-ын сайд С.Эрдэнэ, НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссын 60 дугаар чуулганд оролцож байна

Print

News - New!

Thursday, 17 March 2016 11:02

    Нью-Йорк хотноо 2016 оны 3 дугаар сарын 14-24-ний өдрүүдэд НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комисс (ЭБАК)-ын 60 дугаар чуулган "Эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах асуудал ба тогтвортой хөгжлийн уялдаа холбоо" сэдвийн дор болж байна.

    2016 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр ЭБАК-ын чуулганы Сайд нарын хуралдаанд Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ оролцож үг хэлэв. Тэрээр Монгол Улсын Засгийн газраас эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг сайжруулахаар сүүлийн үед авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний дотор эмэгтэйчүүдийн эрхийн хамгааллыг сайжруулахад ихээхэн ач холбогдол бүхий зүйл заалттай хуулиудыг баталсан талаар мэдээлэл хийсэн юм.

Read more...

 

"Орон сууцны ипотекийн зээлийн зарим нөхцөлийг тогтоох тухай" хамтарсан тушаал гаргалаа

Print

News - New!

Wednesday, 16 March 2016 18:26

Улсын Их Хурлаас Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийг 2016 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр баталсан.
    Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2-т санхүүжилтийн ерөнхий журмыг Засгийн газар 2016 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдрийн 137 дугаар тогтоолоор баталсан болно.

Read more...

   

Арилжааны банкуудтай хамтран ажиллахаар орон сууцны ипотекийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа

Print

News - New!

Friday, 11 March 2016 16:44

    Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр УИХ-аар батлагдсан. Тэтгэврийн даатгалын шинэчлэлийн томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг болох ирээдүйн тэтгэврийн зардлыг санхүүжүүлэх зорилго бүхий нөөц сан байгуулах, тэтгэврийн даатгалын нэрийн дансыг мөнгөжүүлж, санхүү, хөрөнгийн зах зээлтэй уялдуулах, ахмад настны ирээдүйн нийгмийн баталгааг хангах зорилготой уг хуулийг баталснаар даатгуулагчийн нэрийн дансны хуримтлалыг бодитойгоор хуримтлуулж, тэтгэврийн хагас хуримтлал, цаашид бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд шилжих ажлын томоохон суурь тавигдаж байгаа юм.

Read more...

   

Page 1 of 42