Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны албан хаагчид нь тус яамны зорилго, үйл ажиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тухайн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргээ биелүүлэхдээ баримтлах ёс зүйн хэмжээг хэвшүүлэхэд дүрмийн зорилго оршино.
Дэлгэрэнгүй

“Хакатон 2015 " уралдааныг зохион байгууллаа

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    "Залуучуудын хөгжлийн сар" аяны хүрээнд Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, НҮБ-ын Хүн амын сангаас  санаачлан өсвөр үе, залуучуудад ээлтэй цахим орон зайг бүрдүүлэх, амьдрах ухааны боловсрол олгох зорилготой www.zaluuhun.mn цахим хуудсыг Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Люксембургийн Засгийн газрын дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөгжил 2013-2017 төслийн хүрээнд нээгээд байна.

Дэлгэрэнгүй...

 

Орон сууцны ипотекийн зээлд өрхийн мэдээллийн сангийн 7-15 дах бүлгийн иргэд хамрагдана

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн халамжийн албаны дарга Б.Алтантулгатай ярилцлаа.

-Орон сууцны ипотекийн зээлийн баталгааны журмын нэг шалгуур болох Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн талаар танилцуулна уу?
    Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасны дагуу нийт хүн амд төрөөс үзүүлэх үйлчилгээ, тусламж, хөтөлбөр, үйл ажиллагаа, арга хэмжээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэх бодлогын зорилтын хүрээнд Үндэсний Статистикийн Хорооны дарга, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтран баталсан аргачлалын дагуу Монгол улсын нийт өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлон, тэдгээрийг амьжиргааны түвшнээр хамгийн бага хэрэглээтэйгээс өндөр хэрэглээтэй рүү нь эрэмбэлэн “Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-г бүрдүүлсэн. Энэхүү мэдээллийн санг Засгийн газраас нийт өрх, хүн амд зориулан хэрэгжүүлэх бодлого үйл ажиллагаанд олон салбар нэгэн зэрэг ашиглах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй...

   

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Хэвлэх

ТА-ны зөвлөл - Ажлын байрны зар

Нэг. Нийтлэг зүйл

1.Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3, “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 10-д заасныг үндэслэн дараах удирдах албан тушаалтны ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
2.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Дэлгэрэнгүй...

 

Залуучуудын хөгжлийн сарын аяныг эхлүүллээ

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамнаас 2015 оныг “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарлаж, залуучуудын оролцоог бодит болгох чиглэлээр олон ажил санаачлан хэрэгжүүлж байна. Үүний нэг илэрхийлэл нь залуучуудын хөгжил болон оролцоог нийгмийн бүхий л салбарт тэгш, хүртээмжтэйгээр бий болгох зорилгоор 08 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл “Залуучуудын хөгжлийн сарын аяныг” эхлүүллээ.

Дэлгэрэнгүй...

   

ЯПОН УЛС БОЛОН АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ АЖЛЫН БАЙРТАЙ БОЛОХ,НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХАДТУСАЛНА

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажлын байраар хангагдах, төрийн үйлчилгээг саадгүй авах илүүтэй боломжийг олгох зорилгоор Монгол улсын хэрэгжүүлэх гэж буй реформ шинэчлэлийг дэмжих үүрэгтэй Азийн Хөгжлийн Банкны техникийн туслалцааны санхүүжилтэд зориулан 1 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийг Япон улсын Засгийн газраас олгохоор болов. 

Дэлгэрэнгүй...

   

Хуудас 31-с 1

ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАЙХ

Монгол Улсын Гурван сая дахь иргэн

Шинээр нэмэгдсэн