Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны албан хаагчид нь тус яамны зорилго, үйл ажиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тухайн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргээ биелүүлэхдээ баримтлах ёс зүйн хэмжээг хэвшүүлэхэд дүрмийн зорилго оршино.
Дэлгэрэнгүй

Гамшгийн үед авах арга хэмжээ сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    Гамшгийн үед нийгмийн эмзэг бүлэг ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өртөх эрсдэл ихтэй байдаг. Энэхүү эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өнөөдөр Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, НҮБ-ын Хүн амын сан,  Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асран хамгаалагч нарын дунд "Гамшгийн үед авах арга хэмжээ" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй...

 

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ, НҮБ-ын Хүн амын сангийн Санхүү удирдлагын асуудал эрхэлсэн захирал ноён Субхаш Гуптаг хүлээн авч уулзав

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

   Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ, НҮБ-ын Хүн амын сангийн Санхүү удирдлагын асуудал эрхэлсэн захирал ноён Субхаш Гуптаг хүлээн авч уулзлаа. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ "Монгол Улсад хүн амын насжилтын цонх үе тохиож байна.   Энэ ч утгаараа хүн амын бүлгүүдээс онцгой анхаарал татаж байгаа нь залуучууд юм.

Дэлгэрэнгүй...

   

Хүн Амын Хѳгжил, Нийгмийн Хамгааллын яамны албан хаагчдын чадавхийг бэхжүүлэх асуудлаар НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран ажиллаж байна

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    Хүн амын хѳгжил, нийгмийн хамгааллын яам төрийн бодлого хѳтѳлбѳрийг хэрэгжүүлэхэд иргэдийнхээ эрх ашгийг дээдлэн, тэдэнд чиглэсэн үйлчилгээг чадварлаг,  мэргэшсэн албан хаагчдаар дамжуулан  түргэн шуурхай хүргэхийг зорьж ажилладаг. 

Дэлгэрэнгүй...

 

"Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын хяналт-шинжилгээний арга зүй" сургалтыг зохион байгууллаа

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    Хүн амын хөгжил, нийгмийн хагмааллын яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас төрийн захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний өнөөгийн байдлыг танилцуулах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, нийгмийн аудитын  онол арга зүйн мэдлэг мэдээлэл олгох зорилго бүхий  "Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын хяналт-шинжилгээний арга зүй" сэдэвт сургалтыг 2014 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Олон Улсын Хүүхдийн Найрамдал Төвд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй...

   

“Дэлхийн хүн амын байдал 2014” тайланг танилцууллаа

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    НҮБ-ын Хүн амын сангаас жил бүр гаргадаг  “Дэлхийн хүн амын байдал 2014” тайланг танилцуулах Хэвлэлийн бага хурал өнөөдөр Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгаалын яамны хурлын танхимд боллоо. Хуралд Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Отгонжаргал, НҮБ-ын Хүн амын сангийн Нью Иорк дахь төв оффисын Санхүү удирдлагын асуудал эрхэлсэн захирал ноён Субхаш Гупта, ХАХНХЯ-ны ХАХБХЗГ-ын дарга Д.Амарсайхан, Залуучуудын хэлтсийн дарга Г.Мөнхтүвшин, НҮБ-ын Хүн амын сангийн суурин төлөөлөгч Наоми Китахара нар оролцож, Дэлхийн хүн амын тайлангийн талаарх мэдээллийг өглөө.

Дэлгэрэнгүй...

   

Хуудас 14-с 1

ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАЙХ

"Эх Орон-36"- Хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр

Видео мэдээ